Όροι και Προϋποθέσεις

1. Γενικές πληροφορίες

 1. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στους παρακάτω όρους αναπόσπαστο τμήμα των οποίων αποτελούν η ενότητα με τίτλο «Πολιτική Απορρήτου» και η ενότητα με τίτλο «Πολιτική Cookies». Επισημαίνεται ότι χρήστης οφείλει να μελετήσει, να κατανοήσει και να αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της επιχείρησής μας για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
 2. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
 3. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Συνεπώς, πριν την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα και τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε συναλλαγής, ο χρήστης οφείλει κάθε φορά να ενημερώνεται για το σύνολο των παρακάτω όρων.

2. Η επιχείρηση

Την πώληση και προώθηση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος διενεργεί η επιχείρηση με την επωνυμία «Μαουρης Παντελης» και το διακριτικό τίτλο «Atlantis-home», που εδρεύει στoν Δήμo Ναυπλιέων επί της οδού Άργους & Τριπολέως – ΤΚ 21100, όπως νόμιμα εκπροσωπείται υπό τη σημερινή ή την εκάστοτε νομική της μορφή. Τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης είναι τα εξής: Τηλ: 27520-24191,e-mail:  info@atlantis-home.gr, AΦΜ 044033250, ΔΟΥ Ναυπλίου και είναι εγγεγραμμένη στο  Επιμελητήριο Αργολίδας και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό μητρώου 29650913000.

3. Σκοπός και λειτουργία της ιστοσελίδας

 1. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση με στόχο την προώθηση και την πώληση των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Η λειτουργία της ιστοσελίδας και η ανάρτηση προϊόντων προς πώληση επέχουν θέση πρόσκλησης προς υποβολή πρότασης αγοράς.
 2. Η παραγγελία από τον χρήστη και υποψήφιο πελάτη αποτελεί υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και η επιτυχής ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή της από την επιχείρησή μας.

4. Νομική φύση όρων χρήσης

 1. Οι παρόντες όροι είναι δεσμευτικοί και επέχουν θέση έγκυρης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
 2. Η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και η αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από το χρήστη ή/ και πελάτη, ο οποίος και διά του παρόντος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει όλους τους όρους.
 3. Άπαντα τα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι οι παρόντες όροι δεν έχουν τη φύση των Γενικών Όρων Συναλλαγής, ιδίως εν όψει του γεγονότος ότι η επιχείρηση είναι μια μικρή επιχείρηση η οποία δεν έχει μονοπωλιακή, δεσπόζουσα ή ολιγοπωλιακή θέση στην αγορά.

5. Επιτρεπόμενη και απαγορευόμενη χρήση.

 1. Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών της, ο χρήστης οφείλει να ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ζημία στη φήμη ή στην περιουσία της επιχείρησης.
 2. Σημειώνεται ότι η χρήση αυτού του ιστοτόπου επιτρέπεται μόνο σε άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το νόμο (18+).
 3. H λήψη ή η τροποποίηση του περιεχομένου του ιστοτόπου της επιχείρησης απαγορεύεται αυστηρά.
 4. Απαγορεύεται αυστηρά η τυχόν αποστολή μη ζητηθέντος διαφημιστικού υλικού (spam) ή η προσπάθεια επηρεασμού της απόδοσης ή της λειτουργικότητας του ιστoτόπου. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 5. Κατά την περιήγηση και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ο χρήστης οφείλει να απέχει από:
 6. Οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.
 7. Οποιαδήποτε όχληση σε άλλους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας.    
 8. Οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας
 9. Οποιαδήποτε πρόσβαση στα συστήματά μας.    

6. Συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες/διαγωνισμούς κ.α.

Ο χρήστης ή/ και πελάτης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή λοιπές προωθητικές ενέργειες της επιχείρησης είτε αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας είτε και με άλλα μέσα, τηρώντας τους εκάστοτε ισχύοντες όρους.

7. Διαφημίσεις

Η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να διαφημίζει και να προβάλει στον παρόντα ιστότοπο προϊόντα άλλων εταιρειών, εφόσον το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών σχετίζεται άμεσα με την δραστηριότητά μας και δεν είναι υβριστικό, πορνογραφικό ή παραπλανητικό.

8. Όροι κατάρτισης σύμβασης

 1. Για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, θα πρέπει o χρήστης/πελάτης να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του (πρόταση αγοράς προϊόντος) για τα προϊόντα της επιχείρησης ηλεκτρονικά και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες πλοήγησης στην ιστοσελίδας μας επιλέγοντας το/τα προϊόν/τα της αρεσκείας σας.
 2. Η αποδοχή εκ μέρους μας της πρότασης αγοράς ενός προϊόντος και η ολοκλήρωση της παραγγελίας του χρήστη/πελάτη γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης (sms ή e-mail ή με άλλον ηλεκτρονικό τρόπο).
 3. Διατηρούμε πάντως το δικαίωμα να αποσύρουμε ανά πάσα στιγμή από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, ακόμα κι αν έχουμε στείλει επιβεβαιωτικό μήνυμα στον πελάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την παραγγελία του και να του επιστρέψουμε το χρηματικό ποσό που κατέβαλε. Επισημαίνουμε ότι ουδεμία ευθύνη φέρουμε  απέναντί στον πελάτη ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα. Η επιχείρηση αποστέλλει τα προϊόντα της και παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικώς εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας.
 4. H τιμολόγηση των προϊόντων είναι αυτή η οποία εμφανίζεται ανά προϊόν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ είναι ενσωματωμένος στα εμφανιζόμενα στην ιστοσελίδα προϊόντα.
 5. Τα έξοδα αποστολής διαφοροποιούνται ανάλογα με το βάρος του προϊόντος και απεικονίζονται επακριβώς στη φόρμα checkout για την ενημέρωση του χρήστη/πελάτη πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.
 6. Η ένδειξη στην ιστοσελίδα «η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία» ή όποια άλλη με συναφές περιεχόμενο, αποτελεί αποδοχή της πρότασης και συνεπάγεται την οριστική κατάρτιση της σύμβασης. Από το χρονικό σημείο αυτό και έπειτα, υπαναχώρηση δεν είναι επιτρεπτή, παρά μόνον για τους λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που αναγνωρίζει το δίκαιο της πωλήσεως και της προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/ 1994).
 7. Οι δυνατοί τρόποι καταβολής του τιμήματος καθορίζονται από την επιχείρηση και αναγράφονται στην ιστοσελίδα, ενώ η επιλογή μεταξύ αυτών ανήκει στον πελάτη. Τυχόν εκπτώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες συνδεόμενες με συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής έχουν ισχύ μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα, και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν υποχρέωση της επιχείρησης να προβεί σε αυτές και στο μέλλον, ενώ δεν θα υπάρχει η συγκεκριμένη ανάρτηση.
 8. Σε περίπτωση που στις πιθανές επιλογές περιλαμβάνεται η χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, αποδεκτές γίνονται μόνο οι αναρτημένες στην ιστοσελίδα κάρτες.
 9. Ειδικότερα, ως προς την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης μεταφέρεται μέσω ειδικού ψηφιακού πλήκτρου-συνδέσμου στην ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης Τράπεζας και η διαδικασία της πληρωμής λαμβάνει χώρα εξ ολοκλήρου στο διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας. Ως εκ τούτου, ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης και τις τυχόν χρεώσεις του τρίτου. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η επιχείρηση δεν φέρει, και δεν δύναται να φέρει καμία ευθύνη για τυχόν υποκλοπή προσωπικών ή οικονομικών ή πάσης φύσεως στοιχείων ή εν γένει δεδομένων από τρίτους.
 10. Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων γίνεται πάντοτε με την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος της αγοράς. Για τις περιπτώσεις της αποστολής προϊόντων στον τόπο που υποδεικνύει ο πελάτης και πληρωμής με τη μέθοδο της αντικαταβολής, η μεταβίβαση της κυριότητας των σχετικών προϊόντων συντελείται με την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος στη μεταφορική εταιρεία.
 11. Η επιχείρηση πωλεί τα προϊόντα της σε ιδιώτες και επαγγελματίες. Απαγορεύεται ρητώς η μεταπώληση των πωλουμένων εμπορευμάτων σε τρίτους.
 12. Άπαντα τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν ότι η παρούσα δεν αποτελεί σύμβαση ακριβόχρονης εκπλήρωσης.
 13. Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την πλοήγηση και χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ούτε βεβαίως για τυχόν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου. Ομοίως, η επιχείρησή μας δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς». Για την αποκατάσταση ή επιδιόρθωση τέτοιων προβλημάτων ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης.

9. Εξατομικευμένα προϊόντα και προϊόντα κατασκευαζόμενα με τις προδιαγραφές του πελάτη

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραγγέλλει είτε εξατομικευμένο προϊόν είτε κατασκευαζόμενο με τις προδιαγραφές του, θα ενημερώνεται σε ειδικό ηλεκτρονικό παράθυρο πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του και θα θέτει ειδική σήμανση (tick) στο ειδικό κενό (checkbox), ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.ά.) με τους οποίους και θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της συγκατάθεσής του σε αυτό. Θα ενημερώνεται δε και από εκεί με ειδική παραπομπή στους οικείους όρους χρήσης για τις έννομες συνέπειες της παραγγελίας του. Η δε συνέχιση και ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της γνώσης και συγκατάθεσης του πελάτη, αλλά και θα επιφέρει πλήρη τα αποτελέσματα του άρθρου 3ιβ΄ Ν. 2251/ 1994.

10. Εμφάνιση των προϊόντων και τιμών στην ιστοσελίδα

 1. Η επιχείρηση δεσμεύεται για την παράδοση των προϊόντων έτσι όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί κατά την παραγγελία, δηλαδή κατά τις διαστάσεις, και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο των μεταλλικών όσο και των υάλινων και άλλων μερών.
 2. Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επακριβή απεικόνιση ως και των αποχρώσεων των προϊόντων, ωστόσο δύναται να υπάρξει μια μικρή απόκλιση. Γι’ αυτό και ο καταναλωτής δηλώνει ότι αποδέχεται το γεγονός αυτό, και σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει με ιδιαίτερο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τον κωδικό και την εταιρεία παραγωγής του χρώματος. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, θεωρείται ότι έχει δεχθεί ανεπιφύλακτα το προϊόν ως αυτό απεικονίζεται στον ιστότοπο.
 3. Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες, οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρατίθενται να είναι ακριβή. Οι φωτογραφίες των προϊόντων της ιστοσελίδας είναι ενδεικτικές ως προς το τελικό προϊόν, μιας και αυτό διαφοροποιείται ανάλογα τις προτιμήσεις του πελάτη. Η επιχείρηση ενημερώνει ότι δύνανται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις (ιδίως λόγω διαφοράς μεταξύ φωτογραφίας και πραγματικότητας). Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.
 4. Η επιχείρηση μεριμνά ώστε οι τιμές στην ιστοσελίδα μας να είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος, η επιχείρηση ενημερώνει τον πελάτη το συντομότερο δυνατόν και του δίνουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσει. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε με τον πελάτη, η επιχείρηση θα θεωρήσει ότι η παραγγελία του έχει ακυρωθεί και θα του επιστρέψει το ποσό που έχει καταβάλει. Επισημαίνεται ότι, ακόμα και αν η επιχείρηση έχει αποστείλει επιβεβαιωτικό μήνυμα, δεν υποχρεούται να προμηθεύσει στον πελάτη κανένα προϊόν στη εσφαλμένη χαμηλότερη τιμή.

11. Παράδοση των προϊόντων

 1. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται είτε από την επιχείρηση είτε από συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών, με τις προβλεπόμενες χρεώσεις, όπως αυτές εκάστοτε αναφέρονται στα οικεία πεδία παραγγελίας. Στη δεύτερη περίπτωση, η επιχείρηση παραδίδει τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία, με σκοπό την εκτέλεση της μεταφοράς, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν κακή χρήση των στοιχείων αυτών από την τρίτη εταιρεία.
 2. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την επομένη της παραγγελίας, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως διαφορετικά.
 3. Σε περίπτωση που η συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία δεν μπορεί να εντοπίσει τον πελάτη, το προϊόν ή τα προϊόντα θα τηρούνται προσωρινά στα γραφεία της μεταφορικής εταιρείας, χωρίς να αποκλείεται οικονομική επιβάρυνση για τον παραλήπτη.
 4. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης στοιχείων παράδοσης, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη παράδοση ή/ και παράδοση σε μη δικαιούχο.
 5. Η παράδοση θεωρείται προσήκουσα όταν γίνει στη δηλωθείσα κατά την παραγγελία διεύθυνση, ακόμα και όταν γίνει σε σύνοικο χωρίς εξουσιοδότηση από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης επιθυμεί αυτοπρόσωπη παρουσία του κατά την παράδοση, οφείλει να παρίσταται κατ’ αυτήν στο προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να γίνει παράδοση σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οφείλει να το σημειώσει στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στην υποσελίδα παραγγελίας για σχόλια και παρατηρήσεις, και το πρόσωπο αυτό να είναι εφοδιασμένο κατά την παράδοση με το πληρεξούσιο και την ταυτότητά του.

12. Νόμιμη εγγύηση

 1. Η επιχείρησή μας υποχρεούται να παραδώσει στον πελάτη τα προϊόντα  με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
 2. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν έχει τις συνομολογημένες ιδιότητες ή φέρει πραγματικό ελάττωμα, ο χρήστης/πελάτης μπορεί να ζητήσει ένα από τα ακόλουθα, χωρίς καμία επιβάρυνση:
 3. τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,
 4. τη μείωση του τιμήματος,
 5. την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.
 6. Η επιχείρηση εξετάζει το επιστρεφόμενο προϊόν και ενημερώνει τον χρήστη μέσω  e-mail, σε εύλογο χρονικό διάστημα, εάν δικαιούται επιδιόρθωση ή αντικατάσταση ή μείωση του τιμήματος ή επιστροφή χρημάτων. Η επιδιόρθωση, η αντικατάσταση του προϊόντος, η μείωση του τιμήματος  ή η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα της ενημέρωσης της εταιρείας μας από τον πελάτη σχετικά με το ελάττωμα ή την ελλείπουσα ιδιότητα.
 7. Το ποσό που έχει καταβληθεί επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επιστροφής, σε περίπτωση που κριθεί ότι συντρέχει περίπτωση επιστροφής χρημάτων κατά τα ανωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά. Σε περίπτωση μείωσης του τιμήματος ή σε περίπτωση διόρθωσης, επιστρέφεται η διαφορά και τα τυχόν έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος με προϊόντα μικρότερης αξίας από τα αρχικά αγορασθέντα, η επιχείρησή μας επιστρέφει στον πελάτη την προκύπτουσα χρηματική διαφορά με κάθε πρόσφορο μέσο. 
 8. Επίσης, εάν το πακέτο παράδοσης είναι κατεστραμμένο, ο πελάτης οφείλει να το φωτογραφίσει αμέσως και να μας αποστείλει τη φωτογραφία καθώς το προϊόν ενδέχεται να έχει επηρεαστεί.
 9. Όλα τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο καθένας θέτει. Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης και εφόσον τα προϊόντα, έχουν χρησιμοποιηθεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή δεν επήλθε φθορά από άλλους παράγοντες (π.χ προβληματική ηλεκτροδότηση δικτύου) και αποδειχτούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα αρχικά χαρακτηριστικά τους, η επιχείρηση δύναται να επισκευάσει το προϊόν, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εφόσον το προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί, τότε η επιχείρηση οφείλει να αντικαταστήσει το προϊόν, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 10. Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην επιχείρηση ή στους προμηθευτές/συνεργάτες αυτής, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την επιχείρηση.

13.  Δικαίωμα υπαναχώρησης

 1. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την παράδοσή τους.
 2. Η υπαναχώρηση συντελείται με την ειδοποίηση του πελάτη στέλνοντας ανάλογο e-mail στο info@atlantis-home.gr ή με άλλο έγγραφο ή με οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό τρόπο. Προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, είναι:
 3. Η επιστροφή του προϊόντος να είναι στην αρχική του κατάσταση, εντός της συσκευασίας του και χωρίς την καταστροφή όλου ή μέρους του πράγματος καθώς και συστατικών ή/ και παραρτημάτων αυτού (π.χ. υάλινα ή κρυστάλλινα μέρη φωτιστικών κλπ.),
 4. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο και στην κατάλληλη συσκευασία προς αποφυγή φθοράς του ή απώλειας και φθοράς μέρος αυτού,
 5. Η μη συναρμολόγηση ή τοποθέτηση αυτών στο χώρο ή και η λειτουργία/ χρήση τους,
 6. Η καταβολή των εξόδων επιστροφής,
 7. Η επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται με το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς.
 8. Μετά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων και αφού ελεγχθούν και εγκριθεί η επιστροφή τους, πραγματοποιείται τις επόμενες μέρες η επιστροφή των χρημάτων στο λογαριασμό του πελάτη από τον οποίο έγινε η πληρωμή.
 1. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Η επιχείρηση παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Τα γραφεία της επιχείρησης μας είναι ανοικτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, κατά τις εκάστοτε ανακοινωμένες ώρες, και παρέχεται δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία και υποστήριξη.

15. Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου (φωτογραφίες, λογότυπα, κείμενα, βίντεο, γραφικά κ.α.), με εξαίρεση τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από το νόμο. Απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αντιγραφή, διανομή και κοινοποίηση φωτογραφιών, αγγελιών, δημοσιεύσεων ή άλλων ανακοινώσεων για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ιστότοπου.

16. Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν στην επιχείρηση. Απαγορεύεται αυστηρά στον χρήστη και σε κάθε τρίτο η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση του εμπορικού σήματος της επιχείρησης ή/και των τυχόν λοιπών σημάτων συνεργατών ή προμηθευτών, χωρίς την έγγραφη άδεια της επιχείρησης.

17. Συνδέσεις (Links)

Ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς σελίδες τρίτων (Σύνδεσμοι). Η παροχή των συνδέσμων δεν συνεπάγεται την έγκριση του περιεχομένου τους. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ως αποτέλεσμα της χρήσης του περιεχομένου τους. Αυτοί οι σύνδεσμοι αφορούν κυρίως την πλοήγηση των εταιρικών σελίδων μας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook, Instagram κ.α.). Οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης περιηγείται σε αυτούς τους ιστοτόπους με δική του ευθύνη. Η επιχείρησή μας προτείνει σε κάθε χρήστη που επιθυμεί να πλοηγηθεί στους συνδέσμους αυτούς να ενημερωθεί προηγουμένως για τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies των κατ’ ιδίαν σελίδων.

18. Προσωπικά δεδομένα

 1. Η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη ή/ και πελάτη που καταχωρούνται στο λογαριασμό του ή/ και στα πεδία παραγγελίας μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
 2. Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί να εγγραφεί στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων (Νewsletter) θα πρέπει να καταχωρίσει το e-mail του προκειμένου να λαμβάνει τα προωθητικά – διαφημιστικά μηνύματα των προϊόντων μας. Ανά πάσα στιγμή, πάντως, μπορεί να απεγγραφεί χωρίς κανένα κόστος και να μη λαμβάνει στο εξής τέτοια μηνύματα, ενημερώνοντας την επιχείρηση με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας ή πατώντας την επιλογή “Unsubscribe” στο προωθούμενο μήνυμα.
 3. Η επιχείρηση δεν γνωστοποιεί σε κανένα τρίτο τα στοιχεία του χρήστη/πελάτη για κανένα λόγο ή σκοπό. Εξαίρεση αποτελεί η κοινοποίηση ορισμένων δεδομένων προς τρίτους που σκοπό έχει τη διεκπεραίωση της παραγγελίας (π.χ. σε συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες).
 4. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την επιχείρησή μας αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών μεταξύ επιχείρησης και πελάτη, και της επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση των παραγγελιών, την τιμολόγησή τους, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του πελάτη καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα μας, σε περίπτωση που ο χρήστης εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία newsletter.
 5. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η επιχείρηση τηρώντας  με ιδιαίτερη ευαισθησία τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Βλ. αναλυτικά την πολιτική απορρήτου.
 6. Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο Skroutz Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.skroutz.gr, στην οποία συμμετέχει. Το Skroutz Analytics επιτρέπει τη διαβίβαση στο skroutz.gr αποκλειστικά ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (επίσκεψη ή παραγγελία και αγορά προϊόντων) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing.

19. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμοδιότητα δικαστηρίων

Για οποιαδήποτε δικαστική διαφορά ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παραπάνω όρων εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ναυπλίου.

 20. Τελικές διατάξεις

 1. Προφορικές ή γραπτές συμβουλές ή πληροφορίες, υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που προέρχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, δεν δημιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη για την επιχείρησή μας.
 2. Οι όροι χρήσης είναι ισχυροί ανεξαρτήτως των μέσων σύνδεσης του χρήση ή/και πελάτη στην ιστοσελίδα και των χρησιμοποιούμενων συσκευών του.
 3. Όλοι οι ανωτέρω όροι εφαρμόζονται τόσο κατά την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα όσο και κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 4. Εάν ένας όρος κριθεί άκυρος, δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα των λοιπών όρων χρήσης.
 5. Ο χρήστης/πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει τόσο κατά την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα όσο και κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ακριβείς και αληθείς.

Παράρτημα

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί να ασκήσει μέσω ταχυδρομείου/courier το δικαίωμα υπαναχώρησης, κατά τα ανωτέρω, παραθέτουμε σε εκτυπώσιμη μορφή για τη διευκόλυνσή του το ακόλουθο υπόδειγμα: Προβολή